Zasady przechowywania żywności

Żywność wyprodukowaną i zapakowaną w zakładach przetwórstwa przechowujemy według wskazówek zawartych na opakowaniu. Natomiast czas przechowywania wyrobów domowych jest uzależniony od sposobu przygotowania. Żywność powinna być przechowywana w odpowiednich opakowaniach, zapobiega to wysychaniu produktów i przenikania zapachów.

Pojemniki z tworzyw sztucznych
Nie każdy pojemnik nadaje się do wszystkich produktów spożywczych. Mięsa, wędliny, sery oraz masło nie powinny być umieszczane w pojemnikach z tworzyw sztucznych, które zawierają substancje rozpuszczające się w tłuszczach. Przed zakupem powinniśmy upewnić się, że kupowany pojemnik posiada atest Państwowego Zakładu Higieny, oraz zapewnienie producenta o tym że wyrób nadaje się do przechowywania żywności w tłuszczach.

Folia
wiele artykułów kupujemy obecnie w folii, ale nie powinno się w niej przechowywać żywności, głównie: wędlin, serów, mięsa , zieleniny i warzyw. Szczególnie niebezpieczne jest szczelne foliowanie warzyw liściastych, gdyż brak dostępu powietrza może spowodować wytwarzanie się w warzywach bardzo szkodliwych azotynów. Przechowując produkty w folii w warunkach beztlenowych przyśpieszamy się ich psucie.

Folia aluminiowa
Przydatna w gospodarstwie folia aluminiowa służy do zabezpieczania produktów żywnościowych przed dostępem światła oraz wysychaniem, ale głównie stosujemy ją do pieczenia. Warto wiedzieć, że niewskazane jest stosowanie jej do produktów kwaśnych.