Szczepienia obowiązkowe

Szczepienia obowiązkowe są prowadzone według programu szczepień od chwili urodzenia praktycznie do uzyskania pełnoletności przez dziecko. W grupie tej znajdują się szczepienia przeciwko następującym chorobom: błonicy, tężcowi, WZW B, krztuścowi, polio (poliomyelitis), gruźlicy, chorobie Heidenego – Medina, odrze, różyczce. Dysponujemy Kalendarzem Szczepień, który w zależności od wieku dziecka określa kolejności stosowania odpowiednich szczepionek. Szczepienia obowiązkowe w pewnych okolicznościach są rozszerzane o dodatkowe. Dotyczy to niektórych osób w większym stopniu narażonych na możliwość zachorowania na określoną chorobę zakaźną. Będą to osoby obcujące z chorymi na wirusowe zapalenie wątroby, pogryzieni przez zwierzęta podejrzane o wściekliznę oraz zranieni przy możliwości obecności wirusa tężca. Aby skrócić programy szczepień i złagodzić nieprzyjemne doznanie dziecka związane z samą iniekcją stosowane są tak zwane szczepionki skojarzone (np.: DTP). Dodatkowo skojarzone podawanie szczepionek wzmaga odpowiedź immunologiczną i ostateczną odporność organizmu zarazem umożliwiając zmniejszenie dawki podawanego preparatu.