Badanie bakteriologiczne moczu

Badanie trzeba wykonać przed rozpoczęciem leczenia. Sposób pobierania moczu u dzieci nie będzie się bardzo różnił od opisanego powyżej. Pojemnik z moczem należy jak najszybciej dostarczyć do laboratorium, a do czasu transportu przechowywać w lodówce. Oprócz jałowego pojemnika można używać zestawów transportowych typu Uricult, Uromedium, Uroline itp. W tym przypadku należy wyjąć z pojemnika płytki z podłożem, oddać mocz (przygotowany jak wyżej) do pojemnika, następnie po zanurzeniu płytek w moczu wylać go i powtórnie umieścić płytki w pustym pojemniku.