Jak podawać leki dziecku

Czego należy przestrzegać podczas podawania leków dziecku?

Czego należy unikać?

Czego należy dowiedzieć się od lekarza?