Przeciwwskazania

SZCZEPIONKA PRZECIWWSKAZANIE
BCG
 • wrodzone niedobory odporności,
 • przebyta splenektomia,
 • choroba AIDS,
 • gruźlica w wywiadzie i dodatni odczyn tuberkulinowy.
DPT/DaPT
 • gorączka powyżej 40,5°C w cigu 48 h po poprzednim szczepieniu,
 • zespół hipotoniczno-hiporeaktywny w ciągu 48 h po poprzednim szczepieniu,
 • wystąpienie drgawek w czasie do 72 h po poprzednim szczepieniu,
 • „krzyk mózgowy” ponad 3 h w ciągu 48 h po poprzednim szczepieniu,
 • encephalopatia w ciągu 7 dni po poprzednim szczepieniu, postępujące choroby układu nerwowego i mięśniowego,
 • wrodzone choroby metaboliczne przebiegające z uszkodzeniem układu nerwowego.
OPV
 • zakażenie lub podejrzenie HIV,
 • zaburzenia odporności u szczepionego, jak również u osób z bliskiego kontaktu,
 • ciąża,
 • zespół złego wchłaniania,
 • przewlekła biegunka, ( w powyższych stanach należy szczepić IPV)
IPV
 • anafilaksja na białko jaja kurzego lub streptomycynę
MMR
 • anafilaksja na białko jaja kurzego i neomycynę,
 • wrodzone lub nabyte niedobory odporności (immunosupresja),
 • zastosowanie gammaglobuliny do 3 m-cy przed szczepieniem,
 • ciąża