Badanie stolca

Badanie należy wykonać we wczesnym okresie choroby i przed zastosowaniem leczenia. W przypadku nawracających biegunek, kał pobiera się do badania w czasie, gdy biegunka trwa, a nie w okresie oddawania stolca uformowanego. Do badania należy pobrać krew, ropę, śluz (zależnie, od tego, co w kale się znajduje), a nie postać uformowaną stolca.
Do badania kału w kierunku obecności pasożytów należy pobrać materiał z różnych miejsc próbki kałowej Materiał z kału zawsze należy pobierać ze świeżo oddanego stolca.