Odczyny poszczepienne

Niepożądane odczyny poszczepienne stanowią każde zaburzenie stanu zdrowia jakie występuje po szczepieniu . Może być ono wynikiem indywidualnej reakcji organizmu człowieka na szczepienie, błędu wykonania szczepienia, lub błędu podania szczepionki i zjawisk zupełnie od szczepienia niezależnych tylko przypadkowo pojawiających się po szczepieniu. Odczyny poszczepienne mogą być miejscowe i ogólne.

ODCZYNY MIEJSCOWE
Do odczynów miejscowych zaliczamy : obrzęk, zaczerwienie i bolesność w miejscu wstrzyknięcia, które ustępują samoistnie nie wymagając leczenia. Zwykle trwają przez kilka dni i są zlokalizowane, niemniej jednak czasami mogą obejmować całą kończynę i towarzyszyć może temu powiększenie okolicznych węzłów chłonnych. Odczyny miejscowe nie stanowią przeciwwskazania do dalszego szczepienia.

W przypadku niektórych szczepionek typowo dochodzi do odczynu miejscowego.

Reakcja miejscowa po szczepieniu szczepionką BCG związane jest to ze specyfiką szczepionki, w której żywe drobnoustroje namnażają się w miejscu wszczepienia, a sam odczyn jest potwierdzeniem prawidłowej reakcji organizmu. Po podaniu szczepionki BCG powstaje w miejscu wkłucia wypełniony treścią pęcherzyk, który po pęknięciu tworzy owrzodzenie gojące się następnie przez około 3 miesiące (wymiary owrzodzenie nie przekraczają 1 cm średnicy). Po wygojeniu owrzodzenia pozostaje najmniej 3 milimetrowa blizna.

Dobra rada
Należy pamiętać o tym, aby miejsce powstania owrzodzenia osłaniać i chronić przed zamoczeniem.

ODCZYNY OGÓLNE
Mogą przebiegać pod postacią ogólnego pogorszenia samopoczucia, podwyższonej temperatury > 39 st, drgawek gorączkowych lub niegorączkowych, przedłużającego się powyżej 3 godzin krzyku o wysokim tonie, bólów mięśniowo-stawowych, zapalenia ślinianek, jąder, opon mózgowo-rdzeniowych, mózgu lub rdzenia kręgowego oraz małopłytkowości. Możliwe jest wystąpienie zmian skórnych wysypkowych ze świądem i obrzękiem powiek. Najczęstszymi szczepieniami, po których występują niepożądane uogólnione reakcje poszczepienne są : odra i różyczka.

Odczyny poszczepienne:

CHOROBA MOŻLIWY ODCZYN
polio (doustne) bóle brzucha, bardzo rzadko zapalenie opon mózgowo rdzeniowych, zapalenie rdzenia (do 30 dni)
dtp (podskórnie) drgawki, encefalopatia poszczepienna (do 12 tyg.), ciągły płacz (od 3 do 24 godzin), reakcja uczuleniowa (anafilaksja – do 4 godzin),
odra poronny zespół odropodobny (5-14dni)
MMRII, Trimovax drgawki (do 72g)
WZW B anafilaksja (do 4 g)

Pamiętaj!
W przypadku wystąpienia jakichkolwiek niepożądanych objawów należy skontaktować się z lekarzem.