Co to jest kalendarz szczepień?

Kalendarz Szczepień Ochronnych jest to dokument opracowywany przez ekspertów i zatwierdzony przez Ministra Zdrowia, opublikowany w Dzienniku Ustaw jako załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia, zawierający m.in. informacje dotyczące szczepień obowiązkowych i zalecanych. Obecnie w Polsce obowiązuje Program Szczepień ochronnych zamieszczony na podstawie komunikatu  Inspektora Sanitarnego z dnia 31 października 2013 r. w sprawie Programu Szczepień Ochronnych na rok 2014.  Na podstawie art. 17 ust. 11 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2013 r. poz. 947) ogłasza się Program Szczepień Ochronnych na rok 2014, który stanowi załącznik do niniejszego komunikatu.