Badanie krwi

Pora dnia

Krew powinna być pobrana w godzinach 6-9 rano. Pora dnia wpływa na parametry, takie jak: hematokryt, hemoglobina, leukocyty, żelazo, mocznik, kreatynina, triglicerydy.

Spożywanie pokarmów

Przed pobraniem krwi pacjent powinien być na czczo, u dzieci trudno jest podać ilość godzin, natomiast u dorosłych jest to 14 godzin. Posiłek ma wpływ na poziom we krwi m.in. glukozy, sodu, potasu, białka, leukocytów, OB. W dniach poprzedzających badanie krwi nie jest wskazane zmienianie diety (należy podać dziecku to co zwykle i w podobnych ilościach).

Przyjmowanie leków

Krew powinna być pobrana przed rozpoczęciem leczenia, a jeśli to nie jest możliwe, przed poranną dawką leków. Na wynik wielu badań ma również wpływ przyjmowanie powszechnie stosowanych leków np. preparatów wielowitaminowych, preparatów zawierających składniki mineralne, witaminy C.