Rozwój społeczny

Rozwój społeczny dziecka składa się z dwu równoległych procesów podczas, których dochodzi do nabywania zdolności porozumiewania się z innymi osobami. W pierwszym rządzie są to rodzice, następnie inne dzieci i dorośli. Dziecko jednocześnie uzyskuje autonomie i zdolność do stopniowego odłączania się co prowadzi do pełnej samodzielności. Usamodzielnianie się jest zasadniczo związane z rozwojem umiejętności motorycznych takich jak chód, chwytanie, natomiast umiejętność porozumiewania się z zaangażowaniem osób bliskich w kontakty z dzieckiem.

NOWORODEK

KONIEC 2 MIESIĄCA

KONIEC 3 MIESIĄCA

KONIEC 4 MIESIĄCA

KONIEC 5 MIESIĄCA

KONIEC 6 MIESIĄCA

KONIEC 7 MIESIĄCA

KONIEC 8 MIESIĄCA

KONIEC 9 MIESIĄCA

KONIEC 10 MIESIĄCA

KONIEC 11 MIESIĄCA

KONIEC 12 MIESIĄCA