Percepcja

Jest to pojęcie obejmujące postrzeganie zmysłowe oraz umiejętność przetwarzania bodźców. Umożliwia różnicowanie jakości i intensywności bodźców i odbioru ich w zależności od okoliczności i dotychczasowych doświadczeń.

NOWORODEK

Noworodek reaguje poprzez odruchowe zamknięcie powiek, marszczenie czoła i grymasy twarzy. Obecny jest odruch Moro, przy którym otwiera usta, ręce wędrują ku górze a palce ulegają wachlarzykowatemu wyprostowi. Następnie dochodzi do zamknięcia ust i przeniesienia rąk do przodu. po koniec pierwszego miesiąca życia stwierdzamy umiejętność śledzenia wzrokiem grzechotki w zakresie po 45 stopni w obie strony.

KONIEC 2 i 3 MIESIĄCA

Dziecko wodzi wzrokiem za przedmiotem i obraca równocześnie główką

KONIEC 4 MIESIĄCA

KONIEC 5 MIESIĄCA

Dziecko kieruje główkę w stronę źródła dźwięku. Reakcja powinna być obustronna, jakakolwiek różnica w reakcji po obu stronach wymaga wykluczenia zaburzeń narządu słuchu

KONIEC 6 MIESIĄCA

Najlepiej zaobserwować reakcje dziecka trzymając je na kolanach siedząc przy stole. Dziecko śledzi przedmiot leżący na blacie a przy przesuwaniu go wodzi wzrokiem. W chwili upadku przedmiotu na podłogę dziecko spogląda za krawędź stołu.

KONIEC 7 i 8 MIESIĄCA

Dziecko stara się przyciągnąć do siebie ciekawy przedmiot, który może dosięgnąć jedynie przez zmianę położenia. Zauważymy pochylanie się do przodu i wyciąganie rąk w kierunku zabawki

KONIEC 9 MIESIĄCA

Dziecko spogląda do wnętrza pojemnika i po zauważeniu przedmiotu sięga po niego

KONIEC 10 i 11 MIESIĄCA

Dziecko z dużym rozmachem wyrzuca przedmioty sprawiając sobie przy tym dużo radości. Zauważanie pojedynczych przedmiotów i próby zbadania dotykiem świadczą o rozwoju różnicowania postrzegania.

KONIEC 12 MIESIĄCA

Dziecko pociągając za sznurek śledzi jak przedmiot zbliża się do niego. Potwierdza to dużą koordynację wzrokową i dotykową.