Szczepienia osób narażonych

SZCZEPIENIA OBOWIĄZKOWE OSÓB NARAŻONYCH W SPOSÓB SZCZEGÓLNY NA ZAKAŻENIE

Szczepienie przeciw Osoby podlegające szczepieniu Uwagi
WZW typu B – domięśniowo
 1. Uczniowie uczelni medycznych lub innych uczelni, w których jest prowadzone kształcenie na kierunkach medycznych, którzy nie byli szczepieni przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B.
 2. Studenci uczelni medycznych lub innych uczelni, w których jest prowadzone kształcenie na kierunkach medycznych, którzy nie byli szczepieni przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B.
 3. Osoby szczególnie narażone na zakażenie w wyniku styczności z osobą zakażoną wirusem zapalenia wątroby typu B, które nie były szczepione przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B.
 4. Osoby zakażone wirusem zapalenia wątroby typu C.
 5. Osoby wykonujące zawód medyczny narażone na zakażenie, które nie były szczepione przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B.
szczepienia podstawowe według cyklu: 0; 1; 6 miesięcy. Nie należy szczepić osób uprzednio zaszczepionych podstawowo przeciw WZW typu B.U osób zdrowych szczepień przypominających nie przewiduje się.Cykl szczepienia według wskazań lekarza oraz producenta szczepionki.Osobom z grup ryzyka zakażenia zaleca się określenie stężenia przeciwciał poszczepiennych nie wcześniej niż 4 tygodnie po trzeciej dawce szczepionki w celu określenia odpowiedzi poszczepiennej.
Inwazyjnym zakażeniom STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE
– domięśniowo lub podskórnie
Szczepienie przeciwko inwazyjnym zakażeniom STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE obejmuje:a) dzieci od 2 miesiąca życia do ukończenia 5 roku życia:

 • po urazie lub z wadą ośrodkowego układu nerwowego, przebiegającymi z wyciekiem płynu mózgowo-rdzeniowego,
 • zakażone HIV,
 • po przeszczepieniu szpiku, przed przeszczepieniem lub po przeszczepieniu narządów wewnętrznych lub przed wszczepieniem lub po wszczepieniu implantu ślimakowego,

b) dzieci od 2 miesiąca życia do ukończenia 5 roku życia chorujące na:

 • przewlekłe choroby serca,
 • schorzenia immunologiczno-hematologiczne, w tym małopłytkowość idiopatyczną, ostrą białaczkę, chłoniaki, sferocytozę wrodzoną,
 • asplenię wrodzoną, dysfunkcję śledziony, po splenektomii lub po leczeniu immunosupresyjnym,
 • przewlekłą niewydolność nerek i nawracający zespół nerczycowy,
 • pierwotne zaburzenia odporności,
 • choroby metaboliczne, w tym cukrzycę,
 • przewlekłe choroby płuc, w tym astmę,

c) dzieci od 2 miesiąca życia do ukończenia 12 miesiąca życia urodzone przed ukończeniem 37 tygodnia ciąży lub urodzone z masą urodzeniową poniżej 2500 g.

Szczepienie należy realizować przy użyciu dopuszczonychdo obrotu preparatów, dawkowanie według zaleceń producenta szczepionki.Szczepienie rozpoczęte jednym preparatem należy kontynuować do zakończenia cyklu szczepienia.
BŁONICY – podskórnieszczepionką monowalentną (d, D) lub skojarzoną ze szczepionką przeciw tężcowi (Td, DT)
 1. Ze wskazań indywidualnych.
 2. Osoby ze styczności z chorymi na BŁONICĘ.
 3. W zależności od sytuacji epidemiologicznej.
Dawkowanie według wskazań producenta szczepionki.
OSPIE WIETRZNEJ – domięśniowo lub podskórnie Szczepienie przeciwko OSPIE WIETRZNEJ obejmuje:a) dzieci do ukończenia 12 roku życia:

 • z upośledzeniem odporności o wysokim ryzyku ciężkiego przebiegu choroby,
 • z ostrą białaczką limfoblastyczną w okresie remisji,
 • zakażone HIV,
 • przed leczeniem immunosupresyjnym lub chemioterapią,

b) dzieci do ukończenia 12 roku życia z otoczenia osób określonych w lit. a, które nie chorowały na OSPĘ WIETRZNĄ,

c) dzieci do ukończenia 12 roku życia, inne niż wymienione w lit.

a i b, narażone na zakażenie ze względów środowiskowych, w szczególności narażone na zakażenie ze względu na czasowe lub stałe przebywanie we wspólnych pomieszczeniach, co umożliwia przeniesienie wirusa i wybuch ogniska epidemicznego, w tym zwłaszcza w domach opieki długoterminowej, domach dziecka, żłobkach i innych instytucjach opiekuńczych.

Dawkowanie według wskazań producenta szczepionki.
WŚCIEKLIŹNIE – domięśniowo lub podskórnie
 1. Ze wskazań indywidualnych.
 2. Osoby mające styczność ze zwierzęciem chorym naWŚCIEKLIZNĘ lub podejrzanym o zakażenie wirusem WŚCIEKLIZNY.
TĘŻCOWI – podskórnie
 1. Ze wskazań indywidualnych.
 2. Osoby zranione, narażone na zakażenie TĘŻCEM.
 3. W zależności od sytuacji epidemiologicznej.
Dawkowanie według wskazań producenta szczepionki.