Rozumienie mowy

W pierwszym okresie reakcja dziecka jest uzależniona od sposobu w jaki zwracamy się do niego, a nie od tego co mówimy. Gdy przemawiamy do niego w sposób przyjazny i łagodny będzie się cieszyć i radośnie wymachiwać nóżkami, a na zdecydowany i ostry głos zareaguje płaczem bądź niewyraźną miną.. Najistotniejszą rolę w coraz lepszym rozumieniu mowy odgrywa matka i jej podejście emocjonalne. Jeśli ta sama osoba będzie niemowlęciu pokazywać taki sam przedmiot nazywając go tak samo w tym samym języku i tonie głosu stwarzają się optymalne warunki do rozwoju umiejętności rozumienia mowy. Do końca pierwszego roku dziecko rozumie ,że przedmioty oraz otaczający ludzie mają zwoje nazwy oraz, że dorośli porozumiewają się poprzez wydawane przez siebie dźwięki.

NOWORODEK

OD 1 DO 3 MIESIĄCA

OD 4 DO 6 MIESIĄCA

KONIEC 7 MIESIĄCA

KONIEC 8 MIESIĄCA

KONIEC 9 MIESIĄCA

KONIEC 10 MIESIĄCA

KONIEC 11 MIESIĄCA

KONIEC 12 MIESIĄCA