Warto wiedzieć

KIEDY NIE SZCZEPIMY

PRZECIWWSKAZANIA  DO POSZCZEGÓLNYCH SZCZEPIEŃ

SZCZEPIENIE PRZECIWWSKAZANIE
BCG wrodzone niedobory odporności, przebyta splenektomia, choroba AIDS, gruźlica w wywiadzie i dodatni odczyn tuberkulinowy.
DPT/DaPT gorączka powyżej 40,5°C w ciągu 48 h po poprzednim szczepieniu,
zespół hipotoniczno-hiporeaktywny w ciągu 48 h po poprzednim szczepieniu, wystąpienie drgawek w czasie do 72 h po poprzednim szczepieniu, „krzyk mózgowy” ponad 3 h w ciągu 48 h po poprzednim szczepieniu, encephalopatia w ciągu 7 dni po poprzednim szczepieniu, postępujące choroby układu nerwowego i mięśniowego,
wrodzone choroby metaboliczne przebiegające z uszkodzeniem układu nerwowego.
OPV zakażenie lub podejrzenie HIV, zaburzenia odporności u szczepionego, jak również u osób z bliskiego kontaktu, ciąża,
zespół złego wchłaniania, przewlekła biegunka, (w powyższych stanach należy szczepić IPV)
MMR anafilaksja na białko jaja kurzego i neomycynę, wrodzone lub nabyte niedobory odporności (immunosupresja), zastosowanie gammaglobuliny do 3 m-cy przed szczepieniem, ciąża.
IPV anafilaksja na białko jaja kurzego lub streptomycynę

CO NIE STANOWI PRZECIWSKAZANIA DO SZCZEPIENIA

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Środki ostrożności w stosunku do żywych szczepionek (odra, świnka, różyczka, polio, żółta gorączka, BCG).

Dobre rady

  • Kiedy nie szczepimy o tym decyduje lekarz.
  • Drobne infekcje przebiegające bez temperatury lub do 38 stopni nie stanowią przeciwwskazania do szczepienia.
  • Nie szczepimy w miejscu gdzie występuje stan zapalny.
  • Nie szczepimy w pośladki.
  • Miejscem szczepienia u dorosłych jest to mięsień naramienny po stronie prawej, u dzieci także przednio-boczna strona uda.
  • W przypadku przerwania cyklu szczepień nie jest wymagane powtórzenie go, lecz kontynuowanie szczepienia w/g indywidualnego kalendarza szczepień.
  • Szczepionki przechowuje się w temperaturze 2-8 st. C.