Kalendarz szczepień

Szczepienia obowiązkowe dzieci i młodzieży według wieku

W CIĄGU 24 GODZIN PO URODZENIU

2 MIESIĄC ŻYCIA (7 – 8 TYDZIEŃ)

3 – 4 MIESIĄC ŻYCIA (PO 6–8 TYG. OD POPRZEDNIEGO SZCZEPIENIA)

5 – 6 MIESIĄC ŻYCIA (po 6 – 8 TYG. OD POPRZEDNIEGO SZCZEPIENIA)

7 MIESIĄC ŻYCIA

13 – 14 MIESIĄC ŻYCIA

16 – 18 MIESIĄC ŻYCIA

6 ROK ŻYCIA

10 ROK ŻYCIA

14 ROK ŻYCIA

19 ROK ŻYCIA LUB OSTATNI ROK NAUKI W SZKOLE

Wariant szczepień z użyciem szczepionki wysokoskojarzonej DTaP-IPV-Hib

W 2 MIESIĄCU ŻYCIA (po ukończeniu 6 tygodnia życia)

W 4 MIESIĄCU ŻYCIA (po ukończeniu 14 tygodnia życia)

W 5 – 6 MIESIĄCU ŻYCIA (po 6–8 tygodniach od poprzedniego szczepienia)

  • BŁONICA, TĘŻEC, KRZTUSIEC, POLIOMYELITIS i inwazyjnemu zakażeniu HAEMOPHILUS INFLUENZAE typu b (trzecia dawka szczepienia podstawowego)– domięśniowo lub podskórnie (według wskazań producenta szczepionki): W przypadku przeciwwskazania do szczepienia przeciw KRZTUŚCOWI należy zastosować szczepionkę błoniczo – tężcową (DT) –według wskazań producenta szczepionki – oraz szczepionki przeciw POLIOMYELITIS i inwazyjnemu zakażeniu  HAEMOPHILUS INFLUENZAE typu b . Patrz „Informacje uzupełniające –zasady szczepień przeciw wybranym chorobom zakaźnym” – część III PSO.

W 7 MIESIĄCU ŻYCIA

  • WZW typu B (trzecia dawka szczepienia podstawowego) – domięśniowo lub podskórnie (według wskazań producenta szczepionki): Patrz „Informacje uzupełniające – zasady szczepień przeciw wybranym chorobom zakaźnym” – część III PSO.

W 13 MIESIĄCU ŻYCIA

  • ODRA, ŚWINKA, RÓŻYCZKA  (szczepienie podstawowe) –domięśniowo lub podskórnie (według wskazań producenta szczepionki): Szczepionką atenuowaną skojarzoną.Podawane w wywiadzie przebycie zachorowania na ODRĘ, ŚWINKĘ lub RÓŻYCZKĘ nie jest przeciwwskazaniem do  szczepienia. Szczepienie można przeprowadzić po upływie co najmniej 4tygodni od wyzdrowienia. Patrz „Informacje uzupełniające– zasady szczepień przeciw wybranym chorobom zakaźnym” –częśćIII PSO.
  • Inwazyjne zakażenie STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE (trzecia dawka szczepienia  podstawowego) – domięśniowo lub podskórnie (według wskazań producentaszczepionki): Szczepionkę przeciw inwazyjnym zakażeniom STREPTOCOCCUS  PNEUMONIAE można stosować jednocześnie z innymi szczepionkami, które należy podawać w różne miejsca ciała z użyciem oddzielnych strzykawek i igieł–według wskazań producentów szczepionek. Patrz „Informacje uzupełniające – zasady szczepień przeciw  wybranym chorobom zakaźnym” –częśćIII PSO.

W 16 MIESIĄCU ŻYCIA

  • BŁONICA, TĘŻEC, KRZTUSIEC, POLIOMYELITIS i inwazyjnemu zakażeniu  HAEMOPHILUS INFLUENZAE typu b –domięśniowo lub podskórnie (czwarta dawka szczepienia podstawowego)–domięśniowo lub podskórnie (według wskazań producenta szczepionki): W przypadku orzeczenia przeciwwskazania do szczepienia przeciw KRZTUŚCOWI należyzastosować szczepionkę błoniczo-tężcową (DT)–według wskazań producenta szczepionki – oraz szczepionkiprzeciw POLIOMYELITIS i inwazyjnemu zakażeniu  HAEMOPHILUS INFLUENZAE typu b. Patrz „Informacje uzupełniające–zasady szczepień przeciw wybranym chorobom zakaźnym”– część III PSO.