Menu
Zaloguj się Zarejestruj się Napisz do nas O nas

Kalendarz szczepień

Szczepienia obowiązkowe dzieci i młodzieży według wieku

WIEK SZCZEPIENIE PRZECIW UWAGI
w ciągu 24 godzin pourodzeniu WZW typu B – domięśniowo (pierwsza dawka) GRUŹLICY – śródskórnie szczepionką BCG Szczepienie noworodków przeciw GRUŹLICY oraz przeciw WZW typu B powinno być wykonane jednocześnie lub w innym możliwym terminie przed wypisaniem dziecka z oddziału noworodkowego.
2 miesiąc życia(7 – 8 tydzień) WZW typu B– domięśniowo (druga dawka) Drugą dawkę szczepionki WZW typu B należy podać w 7 – 8 tygodniu życia jednocześnie z pierwszą dawką szczepionki DTP.
BŁONICY, TĘŻCOWI, KRZTUŚCOWI (pierwsza dawka) – podskórnie lub domięśniowo szczepionką DTP Trzy dawki szczepienia podstawowego DTP są podawane w odstępach 6 – 8 tygodniowych.Dzieciom z przeciwwskazaniami do szczepienia przeciw KRZTUŚCOWI szczepionką pełnokomórkową (DTPw) oraz dzieciom urodzonym przedukończeniem 37 tygodnia ciąży lub urodzonym z masą urodzeniowąponiżej 2500 g należy zastosować domięśniowo szczepionkębezkomórkową (DTaP) w cyklu obowiązkowego szczepienia DTP.W przypadku orzeczenia przeciwwskazania do szczepienia przeciw KRZTUŚCOWI należy zastosować szczepionkę DT według wskazań producenta szczepionki.
Inwazyjnym zakażeniom HAEMOPHILUS INFLUENZAE typu b – domięśniowo lub podskórnie (pierwsza dawka) Trzy dawki szczepienia podstawowego przeciw inwazyjnemu zakażeniuHAEMOPHILUS INFLUENZAE typu b są podawane w odstępach 6–8 tygodniowych. Szczepionkę przeciw inwazyjnemu zakażeniu HAEMOPHILUS INFLUENZAE typu b można stosować  jednocześnie z innymiszczepionkami, np. DTP, IPV, WZW typu B, ale w oddzielnych iniekcjach.
Inwazyjnym zakażeniom STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE pierwsza dawka szczepienia podstawowego) – domięśniowo lub podskórnie (według wskazań producenta szczepionki)
Szczepienie przeciw inwazyjnym zakażeniom STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE jest obowiązkowe dla dzieci urodzonych po dniu 31 grudnia 2016 r. Szczepienia obowiązkowe dzieci w innych grupach wiekowych (wcześniaki i dzieci zgrup ryzyka do 5.roku życia) patrz część I.B „Szczepienia obowiązkowe osób  narażonych w sposób szczególny na zakażenie w związku z przesłankami klinicznymi lub epidemiologicznymi” oraz „Informacje uzupełniające – zasady szczepień przeciw wybranym chorobom zakaźnym”– część III PSO.
3 – 4 miesiąc życia (po 6–8) tygodniach od poprzedniego szczepienia BŁONICY, TĘŻCOWI, KRZTUŚCOWI(druga dawka) – podskórnie lub domięśniowo szczepionką DTP
OSTRE NAGMINNE PORAŻENIE DZIECIĘCE (POLIOMYELITIS), zwane dalej „POLIOMYELITIS” – podskórnie lub domięśniowo szczepionką inaktywowaną IPVpoliwalentną (1,2,3 typ wirusa) (pierwsza dawka) Szczepienie przeciw POLIOMYELITIS – dzieci w pierwszym roku życia – pierwsze dwie dawki – szczepionką inaktywowaną IPV. Pierwsza dawka na przełomie 3 i 4 miesiąca życia jest podawana jednocześnie z drugą dawką szczepionki DTP.Druga dawka w 5 miesiącu życia jest podawana jednocześnie z trzecią dawką szczepionki DTP.
Inwazyjnym zakażeniom HAEMOPHILUSINFLUENZAE typu b – domięśniowo lub podskórnie (druga dawka)
Inwazyjnym zakażeniom
STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE (druga dawka szczepienia podstawowego) – domięśniowo lub podskórnie (według wskazań producenta szczepionki)
Patrz „Informacje uzupełniające –zasady szczepień przeciw wybranym chorobom zakaźnym” –część III PSO
5 – 6 miesiąc życia (po 6 – 8 tygodniach od  poprzedniego szczepienia BŁONICY, TĘŻCOWI, KRZTUŚCOWI (trzecia dawka) – podskórnie lub domięśniowo szczepionką DTP
POLIOMYELITIS – podskórnie lub domięśniowo szczepionką inaktywowaną IPV poliwalentną (1,2,3 typ wirusa) (druga dawka)
Inwazyjnym zakażeniom HAEMOPHILUSINFLUENZAE typu b – domięśniowo lubpodskórnie (trzecia dawka)
7 miesiąc życia WZW typu B – domięśniowo (trzecia dawka szczepionki)
13 – 14 miesiąc życia ODRZE, ŚWINCE, RÓŻYCZCE– podskórnie żywą szczepionką skojarzoną(pierwsza dawka) Podawane w wywiadzie przebycie zachorowania na ODRĘ, ŚWINKĘ lub RÓŻYCZKĘ nie jest przeciwwskazaniem do szczepienia, należy ją podać po upływie co najmniej 4 tygodni od wyzdrowienia.
Inwazyjnym zakażeniom
STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE
(trzecia dawka szczepienia podstawowego) – domięśniowo lub podskórnie (według wskazań producenta szczepionki)
Patrz „Informacje uzupełniające –zasady szczepień przeciw wybranym chorobom zakaźnym” –część III PSO.
16 – 18 miesiąc życia BŁONICY, TĘŻCOWI, KRZTUŚCOWI (czwarta dawka) – podskórnie lub domięśniowo szczepionką DTP Czwarta dawka, uzupełniająca szczepienia podstawowego DTP i trzecia dawka uzupełniająca szczepienia podstawowego przeciw POLIOMYELITIS.
POLIOMYELITIS – podskórnie lub domięśniowo szczepionką inaktywowaną IPV poliwalentną (1,2,3 typ wirusa) (trzecia dawka) Dzieci, które w pierwszym roku życia w miejsce szczepionki DTPwotrzymały szczepionkę DTaP, należy zaszczepić domięśniowo czwartą dawką DTaP.
Inwazyjnym zakażeniom HAEMOPHILUSINFLUENZAE typu b (czwarta dawka)– domięśniowo lub podskórnie Czwarta dawka, uzupełniająca szczepienia podstawowego przeciwinwazyjnym zakażeniom HAEMOPHILUS INFLUENZAE typu b.
6 rok życia BŁONICY, TĘŻCOWI, KRZTUŚCOWI– domięśniowo szczepionką DTaP zawierającąbezkomórkowy komponent krztuśca Pierwsza dawka przypominająca szczepionki przeciw BŁONICY,TĘŻCOWI, KRZTUŚCOWI (komponent bezkomórkowy).
POLIOMYELITIS – doustnie szczepionką OPV poliwalentną (1,2,3 typ wirusa) Pierwsza dawka przypominająca – szczepionka atenuowana OPV.
10 rok życia ODRZE, ŚWINCE, RÓŻYCZCE– podskórnie żywą szczepionką skojarzoną (dawka przypominająca)
14 rok życia BŁONICY, TĘŻCOWI – podskórnie lub domięśniowo Druga dawka przypominająca.Należy zachować odstęp, zgodnie z zaleceniem producenta szczepionki,pomiędzy dawkami przypominającymi szczepionki, jednak nie krótszy niż 5 lat.
19 rok życialub ostatni rok nauki w szkole BŁONICY, TĘŻCOWI – podskórnie lub domięśniowo Trzecia dawka przypominająca.Nie powinna być podana wcześniej, niż po upływie 5 lat od ostatniej dawki szczepionki.
Wariant szczepień z użyciem szczepionki wysokoskojarzonej
DTaP-IPV-Hib
WIEK SZCZEPIENIE PRZECIW  UWAGI
W 2 miesiącu
życia (po ukończeniu 6
tygodnia życia)
WZW typu B (druga dawka szczepienia podstawowego) –
domięśniowo lub podskórnie (według wskazań producenta szczepionki)
Patrz „Informacje uzupełniające – zasady szczepień przeciw wybranym chorobom zakaźnym” – część III PSO.
inwazyjnemu zakażeniu
HAEMOPHILUS INFLUENZAE
typu b (pierwsza dawka szczepienia podstawowego) – domięśniowo lub podskórnie (według wskazań producenta szczepionki)
Trzy dawki szczepienia podstawowego przeciw BŁONICY, TĘŻCOWI, KRZTUŚCOWI,POLIOMYELITIS i inwazyjnemu zakażeniu
HAEMOPHILUS INFLUENZAE typu b – szczepionką skojarzoną (DTaP-IPV-Hib) –według
wskazań producenta szczepionki.
W przypadku przeciwwskazania do szczepienia przeciw KRZTUŚCOWI należy  zastosować szczepionkę błoniczo-tężcową (DT) – według wskazań producenta szczepionki –  oraz szczepionki przeciw POLIOMYELITIS i inwazyjnemu
zakażeniu HAEMOPHILUS INFLUENZAE typu b. Patrz „
Informacje uzupełniające –
zasady szczepień przeciw   wybranym chorobom zakaźnym”
– część III PSO.
Inwazyjnym zakażeniom
STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE (pierwsza dawka szczepienia podstawowego) –
domięśniowo lub podskórnie  (według wskazań producenta
szczepionki)
Patrz „Informacje uzupełniające
–zasady szczepień przeciw wybranym chorobom zakaźnym”
– częśćIII PSO.
W 4 miesiącu
życia (po ukończeniu 14 tygodnia życia)
BŁONICY, TĘŻCOWI, KRZTUŚCOWI, POLIOMYELITIS i
inwazyjnemu zakażeniu HAEMOPHILUS INFLUENZAE
typu b (druga dawka szczepienia podstawowego) – domięśniowo lub podskórnie (według wskazań producenta szczepionki)
W przypadku przeciwwskazania do szczepienia przeciw KRZTUŚCOWI należy zastosować szczepionkę błoniczo
-tężcową(DT) – według wskazań producenta szczepionki. Patrz „Informacje uzupełniające –
zasady szczepień przeciw wybranym chorobom zakaźnym”
– część III PSO.
Inwazyjnym zakażeniom
STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE
(druga dawka szczepienia podstawowego) – domięśniowo lub podskórnie (według wskazań producenta szczepionki)
Patrz „Informacje uzupełniające
–zasady szczepień przeciw wybranym chorobom zakaźnym”
– część III PSO.
W 5 – 6 miesiącu

życia (po 6–8 tygodniach od poprzedniego szczepienia)

BŁONICY, TĘŻCOWI, KRZTUŚCOWI, POLIOMYELITIS i inwazyjnemu zakażeniu HAEMOPHILUS INFLUENZAE typu b (trzecia dawka szczepienia podstawowego)– domięśniowo lub podskórnie (według wskazań producenta szczepionki)
W przypadku przeciwwskazania do szczepienia przeciw KRZTUŚCOWI należy zastosować szczepionkę błoniczo-
tężcową (DT)–według wskazań producenta szczepionki –oraz
szczepionki przeciw POLIOMYELITIS i
inwazyjnemu zakażeniu  HAEMOPHILUS INFLUENZAE typu b . Patrz „Informacje uzupełniające –zasady szczepień
przeciw wybranym chorobom zakaźnym” – część III PSO.
W 7 miesiącu życia
WZW typu B (trzecia dawka szczepienia podstawowego)
–domięśniowo lub podskórnie (według wskazań producenta szczepionki)
Patrz „Informacje uzupełniające
–zasady szczepień przeciw wybranym chorobom zakaźnym”
–część III PSO.
W 13 miesiącu życia
ODRZE, ŚWINCE, RÓŻYCZCE  (szczepienie podstawowe) –domięśniowo lub podskórnie (według wskazań producenta szczepionki)
Szczepionką atenuowaną skojarzoną.Podawane w wywiadzie przebycie zachorowania na ODRĘ, ŚWINKĘ lub RÓŻYCZKĘ nie jest
przeciwwskazaniem do  szczepienia. Szczepienie można przeprowadzić po upływie co najmniej 4tygodni od wyzdrowienia. Patrz „Informacje uzupełniające– zasady szczepień
przeciw wybranym chorobom zakaźnym” –częśćIII PSO.
Inwazyjnym zakażeniom STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE
(trzecia dawka szczepienia  podstawowego) – domięśniowo lub podskórnie (według wskazań producentaszczepionki)
Szczepionkę przeciw inwazyjny
m zakażeniom STREPTOCOCCUS  PNEUMONIAE można stosować jednocześnie z innymi szczepionkami, które należy podawać w różne miejsca ciała z użyciem oddzielnych strzykawek i igieł–według wskazań producentów szczepionek. Patrz „Informacje uzupełniające–
zasady szczepień przeciw  wybranym chorobom zakaźnym”
–częśćIII PSO.
W 16 miesiącu życia
BŁONICY, TĘŻCOWI,  KRZTUŚCOWI, POLIOMYELITIS i inwazyjnemu zakażeniu  HAEMOPHILUS INFLUENZAE
typu b –domięśniowo lub podskórnie (czwarta dawka szczepienia podstawowego)–domięśniowo lub podskórnie (według wskazań producenta szczepionki)
W przypadku orzeczenia przeciwwskazania do szczepienia przeciw KRZTUŚCOWI należyzastosować szczepionkę błoniczo-tężcową (DT)–według wskazań producenta szczepionki
–oraz szczepionkiprzeciw
POLIOMYELITIS i
inwazyjnemu zakażeniu  HAEMOPHILUS INFLUENZAE typu b. Patrz „Informacje uzupełniające–zasady szczepień przeciw wybranym chorobom zakaźnym”– część III PSO.