Przygotowanie do badania laboratoryjnego

Wynik badania laboratoryjnego może być cennym źródłem informacji o stanie zdrowia, czy choroby pacjenta oraz o skuteczności leczenia. Wartość i przydatność wyniku badania zależy od wielu czynników, m.in. od sposobu pobierania materiału do badania, jakości laboratorium, interpretacji wyniku przez lekarza, a także od samego pacjenta. W związku z tym bardzo ważne jest przygotowanie pacjenta do badania.