Podział szczepionek

RODZAJ SZCZEPIONKI CHOROBA
żywe (wirusowe) odra, świnka, różyczka, poli-opv, żółta gorączka
żywe (bakteryjne) gruźlica
zabite inaktywowane (wirusowe) WZW A, WZW A+B, grypa, polio-ipv, kleszczowe zapalenie mózgu, wścieklizna
zabite inaktywowane (bakteryjne) krztusiec, cholera, dur brzuszny
toksoidy (bakteryjne) błonica, tężec
otrzymane poprzez inż. genetyczną (wirusowe) WZW B
ekstrakty polisacharydowe (bakteryjne) HIB, meningococcus typu A i C