Cykl szczepień

SZCZEPIENIE PIERWOTNE

Są to dwie lub trzy dawki szczepionki podawane w odstępie 4-6 tygodni:

DAWKA UZUPEŁNIAJĄCA

To dawką podawana po 6-12 miesięcy po pierwszej dawce szczepionki, podnosząca poziom przeciwciał do wartości przekraczającej poziom ochronny. Zależnie od rodzaju szczepionki uzyskana odporność utrzymuje się przez kilka lat.

SZCZEPIENIE PODSTAWOWE

Jest to pojęcie obejmujące szczepienie pierwotne + dawka uzupełniającą. Stosuje się schematy szczepienia podstawowego: 0-1-6 lub 0-1-2-12, przy czym 0 oznacza szczepienie pierwotne, a kolejne liczby to miesiące po szczepieniu pierwotnym, w których prowadzi się dalsze szczepienia. Powyższe schematy nie dotyczą szczepień szczepionkami żywymi. Szczepienie podstawowe szczepionką żywą polega na podaniu jednej dawki szczepionki. W przypadku szczepienia przeciwko poliomyelitis stosuje się trzykrotne podanie poliwalentnej szczepionki doustnej, zawierającej 3 typy wirusa przez co zwiększa się prawdopodobieństwo wytworzenia odporności przeciwko wszystkim trzem typom wirusa.

DAWKA PRZYPOMINAJĄCA

Ponieważ odporność uzyskana po zastosowaniu szczepienia podstawowego maleje z biegiem lat , prowadzone jest podawanie dawki przypominającej w celu ponownego uzyskania miana przeciwciał zapewniającego ochronę. Okres dzielący kolejne dawkami przypominające powinien być taki, jak pomiędzy zakończeniem szczepienia podstawowego a pierwszą dawką przypominającą. Różni się on zależnie od rodzaju użytej szczepionki. Podawanie dawek przypominających dotyczy wszystkich rodzajów szczepionek.

ODSTĘP POMIĘDZY SZCZEPIENIAMI