Wcześniaki starzeją się szybciej

Badacze Canadian Institutes of Health Research obserwujący grupę dzieci o  niskiej masie urodzeniowej (ELBW), a także rówieśniki  o normalnej masie ciała, odkryli, że   wcześniaki płci męskiej starzeją się szybciej i są o 4,6 lat starsi niż chłopcy z prawidłową masą urodzeniową urodzeni w w tym samym czasie. Nie stwierdzono różnicy między grupami masy urodzeniowej dziewcząt.  W badaniu opublikowanym  w czasopiśmie Pediatrics naukowcy zwracają uwagę, że na tempo starzenia się może wpływać radzenie sobie chłopców ze stresem fizjologicznym przed urodzeniem oraz na szpitalnym oddziale intensywnej terapii noworodków po urodzeniu. Informacje pochodzą z najstarszego na świecie badania  dzieci  z niską wagą urodzenoową (ELBW), które obserwowano od czasu jego rozpoczęcia   w 1977 roku. (w McMaster and Hamilton Health Sciences). Naukowcy przyjrzeli się genom 45 dzieci z ELBW oraz 47, które miały prawidłową masę urodzeniową w wieku od 30 do 35 lat, aby porównać ich wiek biologiczny.  Chociaż nie jest jasne, dlaczego u mężczyzn ELBW obserwuje się przyspieszone starzenie biologiczne, sugeruje się chłopcy z ELBW są bardziej podatni na stres prenatalny niż dziewczęta z ELBW.  To z pewnością podkreśla potrzebę monitorowania stanu zdrowia wcześniaków przez cały okres ich życia i należy  podkreślić potrzebę uprzedzenia mężczyzn ELBW i promowania zdrowego starzenia się, aby mogli  łagodzić te zagrożenia. Optymalizacja zdrowia w wieku dorosłym obejmuje zbilansowaną dietę, unikanie palenia, właściwy sen i ćwiczenia, zarządzanie stresem  i rozwój silnych sieci społecznych.