RODO

Informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Medycyna i Media Adam Klewicki z siedzibą w Elblagu przy ul. Robotnicza 210, zwany dalej Administratorem. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 2. Inspektorem danych osobowych u Administratora jest  Adam Klewicki, e-mail: rodo@dzieckook.pl  
 3. Jako administrator Twoich danych, zapewniamy Ci prawo dostępu do Twoich danych, możesz je również sprostować, żądać ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz także skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych. W przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody, przysługuje Ci prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Informujemy także, że przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane, gromadzone, i   wykorzystane w następujący sposób:
  1. informacje o komputerze, w tym adres IP, lokalizacja geograficzna, typ i wersja przeglądarki oraz system operacyjny;
  2. informacje o Twoich wizytach i korzystaniu z tej witryny, w tym źródło odesłań, długość wizyty, wyświetlenia stron i ścieżki nawigacji w witrynie;
  3. informacje, takie jak adres e-mail, które podajesz podczas rejestracji w naszej witrynie internetowej;
  4. informacje wprowadzane podczas tworzenia profilu w naszej witrynie — na przykład imię i nazwisko, zdjęcia profilowe, płeć, data urodzin
  5. informacje, takie jak imię i nazwisko oraz adres e-mail, które podajesz w celu skonfigurowania subskrypcji naszych e-maili lub biuletynów;
  6. informacje wprowadzane podczas korzystania z usług na naszej stronie internetowej;
  7. informacje, które są generowane podczas korzystania z naszej strony internetowej, w tym kiedy, jak często i w jakich okolicznościach z niej korzystasz;
  8. informacje zawarte we wszelkiej korespondencji przesyłanej do nas e-mailem lub za pośrednictwem naszej strony internetowej, w tym treści komunikacyjne i wszelkie inne dane osobowe, które nam przesyłasz.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres  1 roku
 7. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
 8. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są przepisy obowiązujące do 24 maja 2018 r. Zgodnie z motywem nr 171 zawartym w RODO, jeżeli przetwarzanie  danych osobowych ma za podstawę zgodę osoby, której dane osobowe są przetwarzane, uzyskaną na podstawie obecnie obowiązującej ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, osoba ta nie musi ponownie wyrażać zgody, jeżeli sposób jej pierwotnego wyrażenia odpowiada warunkom zawartym w RODO. W RODO nie ma przepisów, które odnoszą się wprost do aktualności obowiązku informacyjnego zrealizowanego zgodnie z dotychczasowymi przepisami. Można spotkać pogląd iż taką samą zasadę zawartą w motywie nr 171 dotyczącą ważności zgód należy stosować do dotychczasowego obowiązku informacyjnego. Należy jednak mieć na uwadze iż nowy obowiązek informacyjny zawarty w RODO jest znacznie bardziej rozbudowany niż obowiązujący do 24 maja 2018 roku.  Przedstawiona powyżej informacja nie wyczerpuje tematu, a tylko ma zachęcić do bliższego zapoznania się z RODO. Wiele zagadnień z tego obszernego tematu nie jest wyjaśnionych i oczekuje na interpretacje organów odpowiedzialnych za stosowanie RODO w praktyce, wiele pozostawiono do decyzji administratora danych osobowych, a wiele rozstrzygną w przyszłości dopiero wyroki sądowe.
 9. Zgodnie z przepisami RODO jedną z czterech podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby fizycznej, której dane osobowe dotyczą. Zgoda powinna być udzielona za pomocą klarownego, potwierdzającego czynność działania lub oświadczenia złożonego w dowolnnej formie. Jednak zawsze – w razie wątpliwości – administrator danych osobowych musi wykazać i udowodnić np. kontrolerowi, że zgoda została udzielona. Dlatego dla celów dowodowych zaleca się dokumentowanie faktu udzielenia zgody.  Udzielenie zgody jest zawsze czynnością wcześniejszą niż czynności przetwarzania danych osobowych.RODO w swoich zapisach duży nacisk kładzie na warunki w jakich uzyskiwana jest zgoda naprzetwarzanie danych osobowych.

 

Zgoda powinna być: